دفتر مشاوره دهی بیَرگه دُرف

اگر در موارد زیر نیاز به مشاوره دارید، پنج شنبه ها از ساعت چار عصر تا هفت شام به دفتر مشاوره دهی بیَرگه دُرف بیایید: درگیری در تصمیم گیری در جریان حمل ناخواسته، مشاوره ی اجباری (قانونی) قبل از سقط جنین، معلومات در مورد راه های جلوگیری از بارداری و همچنین برای زنان و فامیل هایی که از ناحیه ی بیَرگه دُرف هستند و نیاز به مشاوره ی اجتماعی و قانونی در مورد بارداری و ولادت دارند. تلفونی فقط در ساعات کاری ما یعنی پنج شنبه ها می توانید با ما در تماس شوید.

© 2021 pro familia Hamburg