دفتر مشاوره دهی هاربُرگ

آدرس جدید

Treffpunkthaus Heimfeld - Friedrich-Naumann-Straße 9 - 21075 Hamburg

اگر در موارد زیر نیاز به مشاوره دارید، سه شنبه ها از ساعت نه و نیم تا دوازده و نیم به دفتر مشاوره دهی هاربُرگ بیایید: درگیری در تصمیم گیری در جریان حمل ناخواسته، مشاوره ی اجباری (قانونی) قبل از سقط جنین، معلومات در مورد راه های جلوگیری از بارداری و همچنین برای زنان و فامیل هایی که از ناحیه ی هاربُرگ هستند و نیاز به مشاوره ی اجتماعی و قانونی در مورد بارداری و ولادت دارند. تلفونی فقط در ساعات کاری ما یعنی سه شنبه ها می توانید با ما در تماس شوید.

© 2021 pro familia Hamburg