دفاتر مشاوره دهی ما در یک نگاه

در مرکز مشاوره دهی هافِن، تمام مشاوره های تخصصی پروفَمیلیا را می توانید دریافت کنید. در هر روز هفته امکان ملاقات تلفونی و حضوری بدون وقت قبلی وجود دارد. اگر می خواهید قرار ملاقات حضوری دریافت کنید، لطفن در ساعات کاری با ما در تماس شوید. در دفاتر مشاوره دهی بِیَرگه دُرف و هاربُرگ بدون وقت قبلی، در ساعات کاری می توانید به ما مراجعه کنید.

مرکز مشاوره دهی در هافِن

Seewartenstraße 10, Hs.1
20459 Hamburg

Tel 040 - 30 99 749 10
hamburg-beratungszentrum@profamilia.de

ملاقات حضوری بدون وقت قبلی
Mo, Mi 16.00 – 18.30 Uhr

ملاقات تلفونی

دو، سه و پنج شنبه ها از ساعت ده تا دو

چار شنبه ها از دو تا چار عصر

جمعه ها از ده صبح تا دوازده ی ظهر

Google Map

دسترسی به ما با وسایل حمل و نقل عمومی

Mit dem HVV zu uns

در این مورد بیشتر بدانید

دفتر مشاوره دهی در هاربُرگ

Treffpunkthaus Heimfeld

Friedrich-Naumann-Straße 9
21075 Hamburg

Tel 040-766 68 12
hamburg-harburg@profamilia.de

ملاقات حضوری بدون وقت قبلی

سه شنبه ها از ساعت نُه و نیم صبح تا دوازده و نیم

Google Map

دسترسی به ما با وسایل حمل و نقل عمومی

Mit dem HVV zu uns

در این مورد بیشتر بدانید

دفتر مشاوره دهی در بِیَرگه دُرف

Friedrich-Frank-Bogen 31
21033 Hamburg

Tel 040-724 78 39
hamburg-bergedorf@profamilia.de

ملاقات حضوری بدون وقت قبلی

Google Map

دسترسی به ما با وسایل حمل و نقل عمومی

Mit dem HVV zu uns

در این مورد بیشتر بدانید

© 2021 pro familia Hamburg