معلومات و مشاوره دهی ما

تمایلات جنسی، تنظیم خانواده و روابط و احساسات

 • • مشکلات جنسی و نگرانی ها
 • • آرزوی داشتن طفل
 • • صحت زنان
 • • جلوگیری از بارداری
 • • زنانی که دچار معلولیت جسمی، ذهنی یا روانی هستند

ادامه...

بارداری و خانواده

 • • نارضایتی از بارداری
 • • درگیری و مشکلات در جریان بارداری
 • • آزمایشات یا معاینات قبل از ولادت
 • • قوانین اجتماعی در جریان حاملگی و بعد از آن
 • • مشاوره گروهی برای زنان

ادامه...

تمایلات جنسی در کودکان و نوجوانان

 • • مشاوره برای جوانان
 • • دیدار با والدین
 • •  آموزش و پرورش برای کودکستان ها و مکاتب
 • • مشاوره ی خصوصی
 • • خدمات مشاوره ی حرفه ای
 • • مشاوره برای نوجوانان

ادامه...

قانون حفظ محرمیت

تمام کارمندان ما موظف به حفظ قانون محرمیت اند. همه ی معلومات خصوصی شما، خصوصی می ماند. در صورت تمایل می توانید بدون ذکر اسم و مشخصات تان مشاوره دریافت نمایید.

احترام

ما به تمام انسان ها احترام داریم. مشاوره ی ما مستقل است و ربطی به سن، جنسیت، دین و مذهب، فرهنگ تان و اینکه تمایلات جنسی تان چه است، ندارد.

حقوق جنسی

تمام انسان ها حق دارند تجربه یا زندگی جنسی خود را، خودشان تعیین کنند. مثلن: حق انتخاب شریک جنسی، حق تصمیم گیری در داشتن یا نداشتن رابطه جنسی، حق دریافت اطلاعات در مورد تمایلات جنسی.

این حق، بخشی از حقوق بشری تان است و ما شما را حمایت می کنیم تا از حق خود استفاده کنید.

در مرکز و ساحه

دفتر مشاوره دهی مرکزی ما در هافِن است. در هاربُرگ و بِیَرگه دُرف هم می توانید به ما مراجعه کنید. اگر در نقاط دیگر شهر زندگی می کنید، آدرس مراکز مشاوره دهی نزدیک خود را می توانید از طریق ما دریافت کنید.

خیریه

ما یک اتحادیه ی خیریه هستیم که مصارف ما را دولت به عهده دارد و از کمک های مردمی هم استفاده می کنیم.

پرداخت

مشاوره ی قانونی که قبل از سقط جنین ارائه می شود، همیشه رایگان است.

برای بقیه مشاوره ها نظر به عاید ماهانه ی تان باید مقداری پول بپردازید. اما به خاطر پول مشاوره ای که نیاز دارید را نمی گذاریم از دست بدهید.

© 2019 pro familia Hamburg