"حاملگی و وظایف والدین"

در شروع حاملگی یا هنگامی که تصمیم می گیرید حامله شوید؛ سوالات، عواطف و احساست زیادی در شما به وجود می آید. این احساسات ممکن است خوشآیند، غم انگیز، ترسناک یا دوگانه باشند. در هر صورتی شما می توانید به مرکز مشاوره دهی ما مراجعه کنید. جایی که مشاورین شایسته و حرفه ای به شما کمک می کنند تا سوالات تان حل شوند.

مشاوره

درگیری (مناقشه و جنجال) در حاملگی و پاراگراف 219

مشاوره ی قانونی قبل از سقط جنین:

شما تصمیم گرفته اید تا سقط جنین را انجام دهید. با ما می توانید در مورد وضعیت تان صحبت کنید و سوالات تان بپرسید. تاییدی مشاوره ی قانونی که قبلن نوشته شده را از ما دریافت می کنید. معلومات بیشتر در این مورد به زبان آلمانی و بقیه زبان ها در لینک زیر می توانید به دست بیاورید: www.profamilia.de

درگیری و مناقشه در جریان حاملگی ناخواسته:

شما ناخواسته حامله شده اید و نمی دانید باید چکار کنید؟ با ما می توانید سوالات، خواسته ها و چیزهایی که شما را ناراحت می کند یا می ترساند را در میان بگذارید. تا بدین ترتیب بتوانید با معلومات تر و مطمیین تر تصمیمی را بگیرید که برای شما و زندگی تان درست است.

ولادت مخفیانه/ سِری:

اگر حامله هستید و نباید کسی خبر شود، می توانید بدون معرفی خود مشاوره دریافت کنید. ما به شما معلومات می دهیم که چگونه طفل تان را مطمیین و تحت مراقبت صحی به دنیا بیاورید و در صورت تمایل به دستان مطمیین بسپارید. معلومات بیشتر در این مورد در لینک زیر: www.familienplanung.de

بحران در دوران حاملگی

صحبت/ مذاکرات بحران در دوران حاملگی:

شما تصمیم گرفتید که باردار بمانید اما وضعیت و شرایط زندگی تان دشوار است؟ ما شما را در حل سوالات و مشکلات تان حمایت و همراهی می کنیم.

مشکلات زناشویی یا رابطه در جریان بارداری یا بعد از ولادت:

صاحب اولاد شدن یا مادر و پدر شدن یک دوره ی آزمایشی مشکل است. بعضی روابط در این مرحله از زندگی دچار بحران می شوند. ما به شما کمک می کنیم تا این مرحله به خوبی بگذرد.

بحران بعد از سقط جنین خودخواسته یا نخواسته و ولادت طفل مرده:

این ها تجربیات سنگین و مشکلی هستند. برای کنار آمدن یا مقابله با این تجربیات می توانید از ما کمک دریافت کنید

www.stillgeboren-hamburg.de

www.verwaiste-eltern.de

معاینات قبل از ولادت

معلومات در مورد معاینات قبل از ولادت:

 ما به کسانی که قرار است والدین شوند و نامطمیین اند که کدام معاینات را قبل از ولادت طفل انجام دهند، معلومات و مشاوره می دهیم. معلومات در مورد روش انجام معاینات، قابلیت اطمینان، محدودیت و خطرات احتمالی آنها به شما ارائه می شود. ما شما را همراهی می کنیم تا با معلومات دقیق و کافی تصمیم بگیرید. www.pnd-online.de

کمک در تصمیم گیری و مشاوره، وقتی نتیجه ی معاینات قبل از تولد غیر طبیعی باشد:

ما کسانی را که قرار است مادر و پدر شوند و دفعتن با خبر ناخوشایندی غافلگیر می شوند، حمایت و همراهی می کنیم. ما کمک می کنیم تا راه تان را از شوکی که به شما وارد شده پیدا کنید، تصمیم بگیرید و آن را عملی کنید.

www.vpah.de/brosch.pdf

همراهی در جریان حاملگی که نتیجه ی معاینات غیر طبیعی داشته است:

 والدینی که تصمیم گرفته اند کودک شان را با معیوبیت جسمی یا ذهنی به دنیا بیاورند، در وضعیت مشکلی به سر می برند. ما شما را در این وضعیت همراهی می کنیم. به شما فضایی را آمده می کنیم تا در مورد سوالات، ترس و هر چیزی که شما را نامطمیین می سازد، صحبت کنید. اگر نیاز باشد، آدرس نهادهای حمایتی دیگری را می توانید دریافت کنید.www.kidshamburg.de/; www.Imbhh.de

همراهی در جریان یا بعد از سقط جنین بعد از وقت (زمانی که نوزاد در شکم زنده شده است):

ما والدینی را حمایت می کنیم که تصمیم گرفته اند سقط جنین را انجام دهند، چون با تشخیص مریضی طفل شان کنار آمده نمی توانند. ما شما را قبل از سقط جنین، در جریان آن و اگر بخواهید تا حاملگی دوباره ی تان همراهی می کنیم. www.verwaiste-eltern.de

قوانین اجتماعی در زمان بارداری و بعد از آن:

در جریان حاملگی سوالات زیادی در مورد مسایل اقتصادی قبل و بعد ازتولد طفل تان به شما پیدا می شود. ما در مورد قوانین کار، کمک های مالی دولت قبل و بعد از تولد، قوانین مرخصی والدین و حضانت طفل (حق سرپرستی و نگهداری طفل) به شما معلومات می دهیم.

www.hamburg.de/familienwegweiser


جلسه ی گروهی

من مادر می شوم! من پدر می شوم!

ما به صورت مداوم در دوشنبه های آخر هر ماه، ساعت هفت شام (غیر از ماه جولای و دسمبر) جلسه ی گروهی برای والدین دایر می کنیم. در این جلسات شما در مورد مسایل و قوانین اجتماعی، حاملگی و ولادت معلومات کسب می کنید: کمک هزینه ی والدین چطور محاسبه می شود؟ کی باید به کدام ادارات مراجعه کنم؟ چه موضوعاتی را باید در نظر بگیرم، وقتی ازدواج کرده نیستم یا در یک رابطه زندگی نمی کنم؟ چگونه کوپون کودکستان را به دست بیاورم؟

© 2021 pro familia Hamburg