تمایلات جنسی در کودکان و نوجوانان

آموزش جنسی نقش مهمی در شکل گیری شخصیت فردی دارد. ما به کودکان، نوجوانان و کسانیکه به آنها نزدیک اند (والدین، مُرَبی، سرپرست...) شان کمک می کنیم تا به این معلومات دسترسی پیدا کنند. آموزش جنسی به کودکان، نوجوانان و جوانان امکان این را می دهد تا با موضوعات مهم زندگی مثل عشق، رابطه ی جنسی، تنوع جنسی، بهداشت جنسی، آشنا شوند و مرز/ سرحد خود و بقیه را به رسمیت بشناسند و در موردش فکر کنند. مشاوره و معلومات ما در مورد مسایل جنسی بر اساس قوانین جنسی و حقوق بشری و ترویج دهنده ی حق انتخاب در رابطه ی جنسی است.

"معلومات برای گروه های متفاوت"

جوانان:

خیلی از نوجوانان نیاز به گفتگو در مورد عشق، رابطه ی جنسی و بدن دارند. ما به سوالات آنها جواب می دهیم و در مورد موضوعات دلخواه شان با آنها صحبت می کنیم. نزد ما نوجوانان و جوانان از مکاتب، جوانان مهاجر و گروه های کوچک بدون اینکه از طرف نهادی فرستاده شوند، به صورت خصوصی/ شخصی مراجعه می کنند.

دیدار با والدین:

ما می توانیم در دیدارهایی که با والدین دارید، شما را همراهی کنیم. در این برنامه برعلاوه ی معلومات مهمی که به آنها می دهیم، فضا را برای بحث و گفتگو و پاسخ دهی به سوالات شان فراهم می کنیم. ما به مکاتب و کودکستان ها می رویم و والدین شاگردان و کودکان را در جریان توسعه و تحولات روانی/جنسی کودکان و نوجوانان از جمله تحولات مهم در سن بلوغ، تجربیات جنسی که از طریق انترنت به دست آورده اند، تحولات جنسی و نقش آن ها قرار می دهیم.


آموزش و پرورش بیشتر

مکاتب:

 آموزش جنسی در ساعت درسی بیولوژی؟ بله! آموزش جنسی در ساعت درسی ریاضی؟ اینهم ممکن است. چطور؟ ما به شما و تیم تان یاد می دهیم. شما یک "هفته ی آموزشی" در مورد "بزرگ شدن، بدن، عشق و رابطه ی جنسی" برنامه ریزی کنید، هر چیزی که لازم دارید را ما به صورت عملی با روش های آموزش جنسی در دسترس تان قرار می دهیم.

کودکستان ها:

اجازه دارند کودکان در کودکستان ما عریان بازی کنند؟ در حضور کودکان به مهبل و آلت تناسلی مردانه چی می گوییم؟ آیا "گوشه ی دنج/ آرام" کودکستان ما باید زیر نظر باشد؟ آیا "داکتر بازی" در کودکستان ها مجاز است؟

"آموزش جنسی" یک بخش از "توصیه ی تعلیم و تربیه ی هامبورگ" است که در کُنسپت تمام کودکستان ها وجود دارد. اگر تیم مربیان شما برای اولین بار با این موضوع سر و کار پیدا می کنند یا اگر می خواهید کُنسپت کودکستان تان را توسعه دهید، ما به شما کمک می کنیم تا به هدف تان برسید.

موسسات جدا از مکاتب:

 در موسسه ی شما چی اجازه است؟ چی ممنوع است؟ چطور می تواند آموزش جنسی و زندگی مشترک/ روزمره گی خوب به وجود بیاید؟ ما به شما و کارمندان تان کمک می کنیم تا به سوالات خود پاسخ بیابید. در برنامه ی آموزشی ما شما با تازه ترین روش های آموزشی جنسی آشنایی پیدا می کنید، می توانید در مورد تجربیات تان با ما صحبت کنید و با همکاران تان نظر/ نگرش مناسبی در مورد آموزش مسایل جنسی در موسسه ی تان به وجود بیاورید.


مشاوره

مشاوره ی خصوصی:

ما به کودکان، نوجوانان، والدین و سرپرستان آنها مشاوره می دهیم. ما موظف به حفظ محرمیت هستیم و موضوعات خصوصی شما نزد ما محفوظ می ماند و به شخص دیگری داده نمی شود. شما با هر سوالی که در مورد تمایلات جنسی، عشق و بلوغ دارید، می توانید به ما مراجعه کنید. مشاوره های ما برای نوجوانان مجانی است.

خدمات مشاوره ی حرفه ای:

بعد از مدت ها باید دوباره آموزش مسایل جنسی تدریس کنید و می خواهید در مورد تازه ترین مِتُد/طریقه های آموزشی معلومات بدست بیاورید؟ آیا در محل کارتان در رابطه به مسایل جنسی (روابط عاشقانه، باردار شدن یکی از جوانانی که سرپرستی اش به عهده ی شماست...) مشکلی وجود دارد که به عنوان سرپرست/ معلم نیاز به مشاوره ی حرفه ای داشته باشید؟ آیا جوانانی که با آنها کار می کنید، از زبان جنسی استفاده می کنند تا مورد توجه قرار بگیرند؟ مشاوره ی حرفه ای به شما چوکات مناسبی به وجود می آورد تا به سوالات تان پاسخ دریافت کنید. شما به تنهایی یا با دو تا سه دوست/ همکارتان برای دریافت مشاوره می توانید به ما مراجعه کنید.

مشاوره برای جوانان:

برای خیلی از جوانان رفتن به مراکز مشاوره دهی مشکل است، چون آمادگی اش را ندارند. به همین خاطر ما به مکاتب و موسسات به جوانان مراجعه می کنیم و در صورت نیاز به آنها مشاوره می دهیم.


© 2021 pro familia Hamburg