تیم ما در پروفَمیلیای هامبورگ:

ما با خود زنان و مردان متعهد و با انگیزه ای که سال ها تجربه ی کاری در مشاوره دارند را در تیم چند رشته ای خود داریم.

ما با کار و تخصص در رشته های متفاوت، با بقیه مراکز صحی و اجتماعی هم همکاری داریم.

هیئت مدیره:

هیئت مدیره داوطلب پرفَمیلیا را چار زن تشکیل می دهد: گودرُن لیب هِرتس (رئيس)،کِیَرستِن اَرتوز (معاون رئیس)و ژورنالِست، بِآته پرُل فعال در شورای مکاتب و اَنگِلا بِ اَر که دانشمند بهداشت و صحت است.

مدیریت:

 

از سال دو هزار و دو به بعد، کِیَرستین فَلک مدیر پروفَمیلیا هامبورگ است. او فارغ التحصیل علوم اجتماعی در رشته ی مدیریت اجتماعی است. kerstin.falk[at]profamilia.de

کارمندان ما:

در پروفَمیلیای هامبورگ یک تیم با تجربه با شماست. کارمندان اینجا حرفه ای و واجد شرایط با تخصص های مختلف مثل آموزگاران آموزش و پرورش، روان شناسان، داکتران و آموزگاران مسایل آموزش جنسی اند. کارمندان تیم ما مثل گروه های شغلی شان متنوع اند. ما همه متفاوت ایم، اما کار ما بر اساس اصول کاری ماست.

© 2021 pro familia Hamburg